Σεπτέμβριος 2011

Δεύτερη φάση αποσπάσεων Β/θμιας Εκπ/σης και ένα δωράκι!

Μαζί με την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ΥΠΔΒΜΘ μας έδωσε και μια μικρή ιδέα του σχήματος της ΒΔ του πληροφοριακού του συστήματος. Κατά λάθος;…