Αλλαγή των category feeds του WordPress (έκδοση 2.7)

Ένας από τους λόγους που επιλέγει κάποιος self hosted wordpress είναι η δυνατότητα να το διαχειρίζεται πλήρως από μόνος του. Αυτό φυσικά απαιτεί αρκετό χρόνο και μεράκι. Κάθε φορά που γίνεται μια αναβάθμιση στην έκδοση είναι απαραίτητο να διαβάζει κανείς εκτός από νεά features και αυτά που εγκαταλείπονται. Για παράδειγμα με την έλευση του WordPress 2.7 εγκαταλείπεται η συμβατότητα προς τα πίσω όσον αφορά τα category feeds.

Το 2.6.5 προειδοποιούσε (μέσα στο αρχείο wp-rss2.php) ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή του feed από http://your.blog/wp-rss2.php?category_name=foo σε http://your.blog/?feed=rss2&category_name=foo (αντίστοιχα και για άλλα feed formats) . Παρά την προειδοποίηση όμως αν γινόταν χρήση του πρώτου τρόπου γινόταν το κατάλληλο redirection με αποτέλεσμα το category feed να λειτουργεί. Στο wordpress 2.7 αυτό καταργήθηκε. Η πρώτη σύνταξη δίνει (πλέον) το κεντρικό feed του blog και όχι το feed της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο δεύτερος (και σωστός) τρόπος φυσικά και εξακολουθεί να λειτουργεί.

Αν δεν γίνει η απαραίτητη αλλαγή όπου χρειάζεται, το category feed που έχει κάποιος (πχ το category feed για κάποιο planet) θα περιέχει ΟΛΑ τα posts του blog και όχι μόνο της αντίστοιχης κατηγορίας…