Υποστήριξη Lego Wedo σε Debian και Ubuntu

Με αφορμή την συμμετοχή του σχολείου μας στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικών Σχολείων της WRO Hellas, χρειάστηκε να ψάξω την υποστήριξη του USB Controller του Lego Wedo…

Πλεονεκτήματα Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

Πολλές φορές γίνεται λόγος για τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Το παρακάτω δελτίο τύπου της ΕΕΛΛΑΚ συνοψίζει τα βασικότερα από αυτά ειδικά για την Δημόσια…