Σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών

Κάπου ανάμεσα στα αρκετά chain mails που λαμβάνω καθημερινά ήρθε και ένα πραγματικά χρήσιμο. Είναι το site της “Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ“. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Δίκτυο Συλλογής ανά νομό και δήμο που βρίσκεται [εδώ].

Εντύπωση πάντως μου προκάλεσε το ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα) εμφανίζεται να έχει μόνο ένα σημείο συλλογής, ενώ ο γειτονικός μου και “μικρός” Δήμος Τριανδρίας, πολλά περισσότερα!