Σώστε τη MySQL!

2 Ιανουαρίου, 2010 Leave a comment Go to comments

MySQL Logo
Εάν η Oracle αγοράσει την MySQL ως τμήμα της Sun, οι πελάτες προϊόντων βάσεων δεδομένων θα πληρώσουν τον λογαριασμό.

Παγκόσμιο Κάλεσμα – Υπέγραψε την ψηφοφορία εδώ.

Περισσότερα εδώ.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.