Εισαγωγή Flash σε HTML: ο σωστός τρόπος

Twitter LogoΠροσπαθώντας να ενσωματώσω ένα twitter bar σε μια ιστοσελίδα (που περνούσε XHMTL validation) διαπίστωσα ότι ο κώδικας που έδινε έτοιμο το twitter δούλευε μεν αλλά δεν ήτανε valid. Έδινε λοιπόν τον παρακάτω κώδικα:

<div style=”width:200px;text-align:center”>
<embed src=”http://static.twitter.com/flash/twitter_timeline_badge.swf” flashvars=”user_id=13807642&color1=0xFFFFCE&color2=0xFCE7CC &textColor1=0x4A396D&textColor2=0xBA0909 &backgroundColor=0x92E2E5&textSize=10″ width=”200″ height=”400″ quality=”high” name=”twitter_timeline_badge” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” allowScriptAccess=”always” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.adobe.com/go/getflashplayer”>
</embed><br>
<a style=”font-size: 10px; color: #0xBA0909; text-decoration: none” href=”http://static.twitter.com/ale3andro”>
<img src=”http://static.twitter.com/images/twitter_bubble_logo.gif” border=”0″ /></a>
</div>

Ο σωστός τρόπος, για να γίνει η εισαγωγή του flash στη σελίδα και να περάσει από validation (τουλάχιστον για XHTML 1.0 Transitional), είναι ο παρακάτω: Συνεχίστε την ανάγνωση Εισαγωγή Flash σε HTML: ο σωστός τρόπος

XHTML valid…

Η HTML αποτελεί την βάση των περισσότερων ιστοσελίδων αλλά είναι προβληματική… Το γεγονός ότι δεν είναι αυστηρά δομημένη δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο τομέα απεικόνισης της στους διάφορους browsers. Για αυτό λοιπόν το W3C πρότεινε την XHTML – μια αυστηρή HTML με αλλά λόγια. Στην XHTML λοιπόν δεν επιτρέπονται tags τα οποία ανοίγουνε και δεν κλείνουνε, ή tags που δεν είναι σωστά ενθυλακωμένα, μεταξύ άλλων. Οι περισσότερες open source web εφαρμογές ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές της XHTML (π.χ. wordpress) αλλά όχι και τα μεγάλα εμπορικά site. Συνεχίστε την ανάγνωση XHTML valid…