Εισαγωγή Flash σε HTML: ο σωστός τρόπος

Twitter LogoΠροσπαθώντας να ενσωματώσω ένα twitter bar σε μια ιστοσελίδα (που περνούσε XHMTL validation) διαπίστωσα ότι ο κώδικας που έδινε έτοιμο το twitter δούλευε μεν αλλά δεν ήτανε valid. Έδινε λοιπόν τον παρακάτω κώδικα:

<div style=”width:200px;text-align:center”>
<embed src=”http://static.twitter.com/flash/twitter_timeline_badge.swf” flashvars=”user_id=13807642&color1=0xFFFFCE&color2=0xFCE7CC &textColor1=0x4A396D&textColor2=0xBA0909 &backgroundColor=0x92E2E5&textSize=10″ width=”200″ height=”400″ quality=”high” name=”twitter_timeline_badge” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” allowScriptAccess=”always” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.adobe.com/go/getflashplayer”>
</embed><br>
<a style=”font-size: 10px; color: #0xBA0909; text-decoration: none” href=”http://static.twitter.com/ale3andro”>
<img src=”http://static.twitter.com/images/twitter_bubble_logo.gif” border=”0″ /></a>
</div>

Ο σωστός τρόπος, για να γίνει η εισαγωγή του flash στη σελίδα και να περάσει από validation (τουλάχιστον για XHTML 1.0 Transitional), είναι ο παρακάτω: Συνεχίστε την ανάγνωση Εισαγωγή Flash σε HTML: ο σωστός τρόπος