Άλλος ένας λόγος για κινητό NOKIA…

… το software update από την καρέκλα του σπιτιού μου με το Nokia Software Updater. Τέρμα οι επισκέψεις στην αντιπροσωπεία, τα έξοδα και οι 2-3 μέρες (στην καλύτερη) χωρίς κινητό.

Nokia Software Updater


Nokia fanboy for ever…