Καβουρότρυπες, Χαλκιδική

Φωτογραφίες από Καβουρότρυπες (έχει και 1-2 από Αρμενιστή).

Και μερικές πανοραμικές [εδώ].