Απάντηση από διαγώνισμα της Γ’ Γυμνασίου

Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση: “Η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων ονομάζεται ………………….”. Η απάντηση που πήρα: “Η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων ονομάζεται Microsoft“. Θεέ μου! Microsoft!! Από όλες τις πιθανές απαντήσεις,…