διαγωνισμός bebras

Βιβλίο λύσεων διαγωνισμού Bebras

Ανέβηκε πριν λίγες μέρες στη σελίδα του διαγωνισμού, του βιβλίο λύσεων του Διαγωνισμού 2019-2020. Μπορείτε να το βρείτε . Αντίστοιχα το βιβλίο λύσεων του Διαγωνισμού 2018-2019 είναι διαθέσιμο .