Οι μαθητές της Α’ τάξης ζωγραφίζουν την έκλειψη ηλίου

Τις παρακάτω ζωγραφιές δημιούργησαν μαθητές & μαθήτριες της Α’ τάξης (Σχ. Έτος 2014-2015)