Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με Linux

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένη μια σειρά άρθρων που αφορούν το setup που χρησιμοποιώ στα Εργαστήρια Πληροφορικής των σχολείων όπου εργάζομαι.

0. Προδιαγραφές ενός λειτουργικού Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής

1. Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής – επιλογή λειτουργικού συστήματος και ρύθμιση δικτύου

2. Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής – Διαχείριση σταθμών εργασίας

3. Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής – Ρύθμιση server