Ο πατέρας σε ρόλο Copy και ο γιός σε ρόλο Paste. Τα animation είναι πάντα δυνατότερα από τις λέξεις/προτάσεις…

[Πηγή]


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.